صندلی آمفی تئاتر

 

 

یکی از زیباترین پروژه های سینماچوب ۹۴ انجام شده و امتیاز بسیار بالایی دریافت کرد بوده است