سالن همایش دانشگاه علامه طباطبایی

یکی از سالن هایی که شرکت سینما چوب تونست درسال۹۵ به بهربرداری برساند