هوالباقی
مدیریت و پرسنل گروه تولیدی سینما چوب ضایعه درگذشت جناب آقای محمد رفیعی یکتا را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند منان برای بازماندگان تسلی خاطر و صبر زیاد را آرزومند است