صندلی همایش

 

صندلی همایش باید طوری ساخته شده باشد . که بتوانیم

 

هم ببینیم و هم حرف بزنیم –

درالزامات صندلی همایش باید استحکام کافی داشت باشد.

قیمت یک صندلی همایش یکی از الویت های شرکت سینما چوب میباشد .

صندلی تولید شده در شرکت سینما چوب قایل استفاده در انواع سالن های همایش می باشد و این مطب یکی خصوصیات شرکت سینما چوب میباشد .

 

اصول یک صندلی همایشی و صندلی آمفی تئاتر

 

سالن همایش یه ۳ قسمت اصلی تقسیم میشود.

۱ پذیرش و ورود افراد

۲ فضای قسمت ارباب رجوع

۳ فضای خمات و سالن پذیرایی

 

الویت دوم سن و پشت صحنه

 

اندازه سن سالن همایش بستکی به اندازه کلی سالن دارد.

صورت اصولی سن باید ۱۰/۱ مساحت کل باشد

الیته درون سن اتاق کریم و پشت صحنه هم موجود می باشد.

 

الویت سوم _ زاویه درد افقی و امودی سالن همایش

زاویه درد مخاطب نشسته در سالن و بروی صندلی همایش

درداخل سالن باید حدود ۱۱۲ باشد.

که طبق اخرین کزارش مهندسی سالن همایش باید ردیف اول وردیف اخر حدود ۸۰ باشد.

وباتوجه به این محاسبات باید دید کلی سالن حدود ۹۴ درجه باشد.

روش زاویه درید افقی کلی = (زاویه دید+زاویه دید اخرو اولین ردیف میباشد )

این فرمول ها کاملا تقریبی است و به عامل سطح سالن و شبیه های سالن نیز بسنگی دارد.

یشود.

جهت دریافت مشاوره با شماره تلفن های شرکت تماس حاصل فرمائید .

 

بهینه سازی سایت و سئو سایت