صندلی سینمایی

 

صندلی سینمایی باید راحت و زاویه به هرجای سالن را داشت باشد .انسان در بازه ای زمانی ۱ ساعت بروی صندلی سینمایی ۵۱ بار تنش ایجاد میکند که ۴۰ باز فشار ان بروی ستون فقرات و کمر به وجود می اید.

صندلی های گار باید به ۴ طرف ستون فقرات پوشش دهد . باکامل راحت نرم باشد

صندلی سینمایی باید از مواد شیمیایی کمتر استفاده شود تا هیچ گونه مشکل بروی بدن انسان تاثیر نگذارد .

 

سالن سینمایی وصندلی آمفی تئاتر

 

ورودی افراد _ باید جوری باشد تا جمعیت ادم ها جلوگیری شود.تا افرا د بتوانند راحت ورود خروج

کنند > از لحاظ اندازه سالن باید حداکثرنفر قرار بکیرد

 

باید در کل سالن به طوری برنامه ریزی شده باشد که برنامه درحال پخش یگسان باشد.

 

طول زدیف حدقل باید  نفر به ازای هر راهرو اکربرای ۳و۴ راهرو یک ورودی باشد کامل استاندار ه رعایت شده است

 

نصب دید افراد و تماشاکران :

۱٫باید ثابت بدون هیچکونه حرکت جزعی چشم به مقدار زاویه حدود ۳۶۰ درجه

  1. دیدن کامل باحرکت کوچکی چشم به مقدار حدود ۷۰ درجه
  2. باید سرشام حرکت انجام دهد _ وشانه هایمان ۳۶۰ درجه بچرخد

جهت مشاوره با شماره تلفن های شرکت سینما چوب فیدار تماس بگیرید .

بهینه سازی سایت و سئو سایت